Överlåtelse

Överlåtelse

För att hyresvärden ska bevilja en överlåtelseansökan krävs att du varaktigt har sammanbott med personen som du vill överlåta hyresrätten till och att lägenheten har använts som ett gemensamt hushåll för hyresgästerna. Utöver detta så måste bostaden ha varit den enda stadigvarande bostaden för den sökande.

En kreditupplysning på den som vill överta kontraktet är obligatorisk.

En andrahandshyresgäst, inneboende eller kompis har ingen laglig rätt att överta ett hyreskontrakt. Som hyresgäst är det din skyldighet att visa att du och din samboende har bott i ett gemensamt hushåll. Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende och det har heller ingen betydelse om ni är släkt. Det går inte automatiskt att överta eller testamentera bort en hyresrätt även om lägenheten har hyrts av dina föräldrar eller annan familjemedlem.