Hyran

Hyran

Hyran betalas alltid 1 månad i förskott. Systemet är utformat så att avierna skickas ut kvartalsvis. Du får alltså inbetalningsavier för 3 månader i taget.

Som hyresgäst har du en skyldighet att betala hyran i tid. Detta gäller även ifall du skulle tappa bort hyresavin, det är alltså inte en giltig anledning för en försenad inbetalning.