Uppsägning

Uppsägning

För att ett lägenhetshyresavtal ska upphöra att gälla, måste en uppsägning göras skriftligen (mail eller fax är inte giltligt). Om det är två kontraktsinnehavare på kontraktet, måste båda parterna skriva under uppsägningen.

På de allra flesta hyreskontraktens baksida, finns det en avsedd uppsägningsruta som du kan använda. Om du saknar ditt hyreskontrakt kan uppsägningen skrivas på ett vanligt papper. Tänk på att alltid datera och signera din uppsägning.


3 månaders uppsägningstid

Uppsägningstiden är 3 månader och uppsägningen måste vara PE Fastigheter tillhanda senast sista dagen i månaden. Hyreskontraktet upphör att gälla det månadsskifte som inträffar tidigast 3 månader från uppsägningen.

Vid dödsfall så gäller bara 1 månads uppsägningstid, dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Ifall något som varaktigt sammanbott med hyresgästen vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta hyresvärden för omskrivning av kontraktet.


Bekräftelse på uppsägning

När vi har mottagit din uppsägning av lägenheten, kommer vi att skicka en bekräftelse på uppsägningen. Ifall ni inte fått en bekräftelse inom 1 vecka råder vi er att ta kontakt med oss för att bekräfta att vi tagit emot uppsägningen.


Uppsägning av hyreskontrakt

Om ni är två kontraktsinnehavare och en part önskar säga upp sin del av hyreskontraktet, ska även detta ske skriftligen. Uppsägningstiden är 3 månader. En bekräftelse kommer att skickas till båda kontraktsinnehavarna. Detta förutsätter att den nya hyresgästen skäligen kan godtas som ensam hyresgäst. Den kontraktsinnehavare som skall bo kvar måste kunna intyga att han ensam klarar att betala hyran samt att han varit folkbokförd på adressen under en längre period.

Det är viktigt att du lämnar kontaktuppgifter till oss i samband med uppsägningen, då avflyttande hyresgäst har en skyldighet enligt hyreslagen att visa lägenheten för eventuella kommande hyresgäster.

Den skriftliga uppsägningen ska skickas till:

PE Fastigheter
Ringsås 312
311 94 Falkenberg