Lägenhetsbyte

Lägenhetsbyte

Genom ett lägenhetsbyte överlåter hyresgästen sin lägenhet för att genom byte få en annan bostad. PE Fastigheter arbetar inte med interna lägenhetsbyten utan du som hyresgäst kan själv hitta en tilltänkt bytespartner.


Ansökan om lägenhetsbyte

En skriftlig ansökan ska lämnas in till oss. Ansökan ska innehålla bytespartens kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till fastighetsägaren.

När vi har mottagit ansökan om lägenhetsbyte, kommer vi att inhämta referenser och göra en kreditupplysning på bytesparten. Tillsammans med bytespartens fastighetsägare kommer vi att godkänna eller avslå lägenhetsbytet.

För att bytet ska kunna genomföras krävs hyresvärdens samtycke.


Utöver det krävs

  • Giltigt skäl för lägenhetsbytet
  • Att bytesparten skäligen kan godkännas som ny hyresgäst.
  • Om hyresvärden lämnar sitt samtycke till lägenhetsbytet, inträder bytesparten (den nya hyresgästen) i det tidigare hyresförhållandet med hyresvärden.
  • De tidigare hyresvillkoren kommer att fortsätta gälla.